• Via deze weg wil RKSV Minor al haar leden, supporters en andere sportvrienden een fijne kerst en alvast een gelukkig nieuwjaar wensen!

  We kijken terug op een bewogen jaar, waarin we eindelijk weer corona-vrij mochten doen wat we zo leuk vinden: Voetballen. Tevens hebben we inmiddels al weer de nodige activiteiten en feestjes mogen organiseren, welke stuk voor stuk even gezellig waren!
  Helaas zijn ons ook een aantal (oud-)leden ontvallen. We zullen hen voor altijd in onze herinneringen houden.

  Tot slot willen wij een woord van dank uitspreken aan alle vrijwilligers welke zich het afgelopen jaar keihard voor onze vereniging hebben ingezet. De bijdrage welke jullie aan onze vereniging leveren is van onschatbare waarde. Zonder deze groep mensen heeft een voetbalclub geen bestaansrecht. Dus nogmaals, hartelijk bedankt!

  Aan eenieder die Minor een warm hart toedraagt,

  Fijne feestdagen en alvast een goeije roetsj!

  Het bestuur