• In memoriam – Jan Pinckaers

  Afgelopen zondag bereikte ons het droeve nieuws dat ons erelid én vriend van Minor Jan Pinckaers op 77-jarige leeftijd is overleden.

  Jan werd lid van Minor in de zeventiger jaren en nam destijds als penningmeester de financiële boekhouding over van Jan Custers. In zijn periode als penningmeester werd de nieuwbouw van de twee extra kleedlokalen én de verbouwing van ons voormalig sportpark De Keelkamp kritisch bewaakt. In 1974 kon er dan ook trots worden teruggekeken op deze periode, tijdens de heropening van ons sportpark na de renovatie.
  Eind jaren zeventig is Jan gestopt als penningmeester en is hij consul van de KNVB geworden voor Minor, Wijnandia en Vaesrade. Dit heeft Jan maar liefst veertig jaar gedaan, wat door de KNVB bekroond is met de zilveren waarderingsspeld. Deze werd uitgereikt tijdens het 100-jarig jubileum van Minor.

  In de kantine op ons nieuwe sportcomplex had Jan met zijn Minor-vrienden een vast stekje. De eerste helft van de wedstrijd werd nog langs de lijn gekeken, maar de tweede helft zochten ze de kantine op. Samen met Andre, Jos, Ton, Wiel, Zef en anderen was hij altijd links aan de bar terug te vinden. Vanuit hier kon de hele kantine goed overzien worden. Op deze plek is ook het jaarlijkse tripje naar Terschelling ontstaan. Jans favoriete vakantiebestemming, welke hij graag met zijn Minor-vrienden bezocht.  

  Jan was tevens een fervent spaarder bij onze spaarclub. Derhalve was hij ook op de vrijdagavonden met grote regelmaat in de kantine te vinden. Zelfs toen de kantine de deuren gesloten moest houden i.v.m. corona, bracht Jan zijn geld trouw ’s vrijdags langs bij Ton van Eert thuis.
  Ook zijn vrouw Fieny  was jarenlang een vaste kracht in de keuken van onze kantine, waarvoor zij door Minor op onze afgelopen vrijwilligersavond is uitgeroepen tot Lid van Verdienste.  

  Via deze weg willen wij alle familie, vrienden en bekenden sterkte toewensen in deze moeilijke tijd.

  Jan, bedankt voor alles wat je voor onze club hebt betekend. Rust zacht.