• Nadat de vacature van voorzitter vacant was gekomen, heeft het bestuur van RKSV Minor erevoorzitter Leon Pansters bereid gevonden om het voorzitterschap (ad-interim) op zich te nemen.

  We kennen Leon als een voetballiefhebber en bestuurder in hart en nieren. Leon heeft in het verleden al twee periodes de voorzittershamer gehanteerd en heeft bij zijn start als bestuurslid van RKSV Minor vele jaren het secretariaat gevoerd. Leon is voor al zijn verdiensten in 2008 benoemd tot Erelid en in 2018 bij zijn afscheid tot Erevoorzitter. Leon is dit jaar 50 jaar lid van onze vereniging en trapt zo af en toe nog een balletje met de veteranen op de woensdagavond.

  Naast zijn bestuursfuncties bij RKSV Minor heeft Leon bestuurlijke ervaringen vanuit zijn werkverleden en politieke functies als raadslid en vele jaren wethouder. Leon hebben wij leren kennen als verbinder en mensenmens en daarbij ook duidelijk in zijn communicatie.

  Het bestuur van RKSV Minor is er dan ook van overtuigd dat wij in de persoon van Leon de juiste persoon bereid hebben gevonden ons te begeleiden in de belangrijke en soms ook moeilijke processen die voor ons momenteel de uitdaging vormen. Wij hopen dat het enthousiasme en vooral de betrokkenheid bij de vereniging die Leon overslaat op eenieder binnen RKSV Minor. Groot of klein, voetballend lid, ouder, vrijwilliger, toeschouwer of sponsor, willen we onze mooie vereniging draaiende houden, dan zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen. Als bestuur zullen wij het voorbeeld zijn, maar jullie en jouw hulp en betrokkenheid is nodig. RKSV Minor is van, voor en door de leden en de vele vrijwilligers en voetballiefhebbers.

  Wij zullen binnenkort ook met jullie en jou in gesprek gaan over jullie of jouw bijdrage in de toekomst van de club en vertrouwen er op dat jij de uitdagingen van de komende tijd met ons aangaat.

  Het bestuur van RKSV Minor is Leon dankbaar dat hij de voorzitterstaken voorlopig voor zijn rekening gaat nemen. Wij wensen onze mooie vereniging een succesvolle afsluiting van het seizoen 2023-2024 toe, met een fantastisch jeugdkamp, enkele kampioenschappen bij onze jeugdafdeling, handhaving voor Minor 1, promotie voor Minor 2 en natuurlijk gezellige avonden EK voetbalkijken in de kantine. Samen maken we er een mooie tijd van en daarna even lekker niks.

  Namens het bestuur van RKSV Minor

  Paul Maas