• Nadat RKSV Minor lange tijd diverse prijsstijgingen niet heeft doorberekend naar onze gasten zien wij ons, na een tweetal nieuwe prijsstijgingen in een korte periode, genoodzaakt om deze alsnog te verhogen.

    De prijs voor een losse consumptie zal vanaf 1 juni 2022 €2,10 bedragen en de prijs van onze consumptiebonnen wordt gewijzigd naar €2,00 per bon.