• Het bestuur van R.K.S.V. Minor heeft besloten de samenwerking met Gaspare Randazzo met
    onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van het niet na kunnen
    komen van de voorwaarden welke in de overeenkomst tussen beide partijen zijn overeengekomen.