• In mei 2011 hebben een aantal Minor-leden de supportersclub nieuw leven ingeblazen. Het sparen via de spaarkas werd weer opgestart en in 2012 werd ook de levensmiddelenmand weer geïntroduceerd bij wedstrijden van het eerste elftal.

  Door middel van deze activiteiten is er de afgelopen 10 jaar door de supportersclub een bedrag geschonken van €1.734,- ten behoeve van onze jeugdafdeling. Tevens is er een bedrag van €650,- beschikbaar gesteld voor de aanschaf van nieuwe ballen en is er een bedrag van €4510,- geschonken aan de vereniging.

  Helaas is, zoals reeds medegedeeld bij de spaarkas, besloten deze per eind februari 2022 op te heffen. En zoals een aantal van jullie misschien al geconstateerd hebben, is de levensmiddelenmand ook niet meer te verkrijgen.
  Inmiddels is het volledige bestuur van de supportersclub afgetreden.

  Een eventueel batig saldo zal voorlopig op de rekening van supportersclub RKSV Minor blijven. Mocht na verloop van tijd blijken dat er geen levensvatbaarheid meer is voor een supportersclub, dan zal het saldo worden overgeheveld naar RKSV Minor.

  Wanneer er mensen zijn die de supportersclub op enige wijze willen doen herleven, dan zijn de afgetreden oud-bestuursleden te allen tijde bereid deze met raad en daad te ondersteunen.

  RKSV Minor wil het volledige bestuur, bestaande uit: Andre van de Bos, Ton van Eert, Jo Moonen, John van de Mortel, Harrie Schoffelen en Erik Geraerdts hartelijk bedanken voor hun inspanningen en het geweldige werk wat zij voor onze vereniging verricht hebben.