• âšŊī¸ 𝗨đ—Ŗ𝗗𝗔𝗧𝗘 𝗕𝗔𝗟𝗟𝗘𝗡𝗔𝗖𝗧𝗜𝗘 âšŊī¸

    Wauw, jullie doneerden al 45 ballen! Dankjewel!!
    We zijn hard op weg naar de 75.

    De aanschaf van nieuwe ballen is altijd een grote kostenpost. Jullie donatie kan ons hier enorm in steunen.
    Je kunt ervoor kiezen om 1/4e, 1/2e, ÊÊn of meerdere ballen te doneren. Alle kleine beetjes helpen!

    Namens de gehele vereniging: Dankjewel!!