• Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober wederom extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra maatregelen gaan in vanaf woensdag 14 oktober 22:00u en gelden vooralsnog voor de komende vier weken. Voor het voetbal betekent dit op hoofdlijnen: 

  • Alle amateurcompetities worden voor de komende vier weken stilgelegd.
  • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 meter afstand.
  • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging. 
  • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
  • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie. 

  Deze maatregelen veroorzaken een aantal vraagstukken bij onze leiders, trainers en leden. De meest gestelde vragen worden hieronder beantwoord. Heeft u een vraag welke hieronder niet beantwoord wordt? Kijk dan op https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal 

  Wat gebeurt er met de wedstrijden die nu niet gespeeld worden en welke scenario's zijn er voor het moment dat de competitie weer hervat kan worden? 

  Er wordt op dit moment gewerkt aan diverse scenario’s voor het moment dat de amateurcompetities weer kunnen worden hervat. Deze scenario’s worden binnen drie weken verder gecommuniceerd.

  Mogen jeugdteams onderling wedstrijden spelen tegen andere teams van de eigen vereniging? 

  Ja, jeugd mag onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.

  Hoe moeten de leeftijdsgrenzen worden geïnterpreteerd voor het voetbal?

  In afstemming met NOC*NSF is bepaald dat spelers in de teams binnen de jeugdcompetities (t/m O19), mogen sporten in teamverband en onderlinge trainingswedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club.

  De ter plekke geldende lokale noodverordening en gemeentelijke bepalingen blijven altijd leidend.

  Mogen seniorenteams in meerdere groepjes van vier tegelijk trainen op één veld? 

  Ja, zorg er wel voor dat de groepen van vier spelers zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en dat de onderlinge 1,5 meter afstand altijd in acht wordt genomen. Zorg er ook voor dat duidelijk herkenbaar is bij welk groepje iedere speler hoort.

  Behoort de trainer bij de senioren tot het toegestane 'viertal'?

  Nee, bij teamsporten voor senioren kan het hele team trainen verdeeld in groepjes van maximaal vier personen. Binnen deze groep moeten zij 1,5 meter afstand houden ten opzichte van elkaar. De trainer wordt niet gerekend tot het viertal.

  Mogen spelers van 'samenwerkende jeugdteams' (ST of SJO) wel trainen, ook als ze hiervoor naar de andere (samenwerkende) vereniging moeten? 

  Ja, jeugd mag blijven trainen volgens de geldende richtlijnen ook als ze in dit geval naar de ‘samenwerkende’ vereniging moeten.

  Is het toegestaan om de kleedkamer te gebruiken voor het (droog) wegleggen van spullen of gebruik van het toilet?

  Om te voorkomen dat het in nauwe gangen en ruimtes druk wordt is het niet toegestaan om spullen (droog) weg te leggen in de kleedkamers. Indien het toilet zich bevindt in de kleedkamer mag de kleedkamer wel van het slot om gebruik te maken van het toilet. Voorkom hierbij altijd drukte.

  Wordt de herindeling van het 4-fasenvoetbal nog wel gepubliceerd?

  De herindeling van het 4-fasenvoetbal wordt vooralsnog op 1 november gepubliceerd.

  Mogen ouders naar trainingen van kinderen komen kijken? 

  Nee, toeschouwers zijn niet toegestaan op de sportaccommodatie. Het doel van de overheidsmaatregelen is om de trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders.

  Wie is er wel welkom op de sportaccommodatie?

  Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de trainingen.

  Mogen er bij spelers met een beperking wel ouders/begeleiding aanwezig zijn? 

  Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie.

  Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?

  In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

  Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

  Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

  Komt een team na het bron- en contactonderzoek in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden? Volg dan de stappen uit onderstaand stappenplan.