• Update 14 november

  De KNVB heeft de Nederlandse amateurclubs een update gegeven n.a.v. de aangescherpte maatregelen welke 15 december zijn ingegaan. Deze update is hieronder te lezen. 

  ''Het was een duidelijke boodschap gisteravond van de minister-president vanuit het Torentje: Nederland gaat vanaf vandaag voor 5 weken in ‘lockdown’. De coronacijfers laten helaas geen andere keuze. En hoewel de boodschap begrijpelijk is, is het voor het amateurvoetbal wederom geen goed nieuws. Daar waar er voor de jeugdteams gelukkig niks verandert wordt het perspectief voor de seniorenteams er niet beter op. Sterker nog, vanaf vandaag mogen zij enkel nog in tweetallen buiten trainen. Hoewel we ons beseffen dat dit voor een teamsport als voetbal geen doen is, hebben we ons hier even bij neer te leggen. De actuele informatie hebben we inmiddels weer bijgewerkt op www.knvb.nl/coronavirus.

  Is er dan helemaal geen goed nieuws te noemen? Ja, dat is er wel. De sportsector staat steeds vaker en positiever op de agenda’s van de bewindsvoerders. Het is als winst te benoemen dat de sport er relatief gezien het minst slecht vanaf komt. Ik besef dat geen enkele vereniging daar nu iets voor koopt, maar voor de middellange termijn lijkt het erop dat de waarde van sport eindelijk op de kaart staat. Een klein succesje van de maandelijkse gezamenlijke lobby die we met elkaar voeren en een beter perspectief voor de fasen waarin wordt nagedacht over heropening.

  Nu de maatregelen voor de komende periode bekend zijn geworden staan we in deze update stil bij een aantal belangrijke zaken voor de komende tijd:

  • Herstart competities
  • Inzet richting politiek Den Haag

  Herstart competities
  De maatregelen van gisteravond hebben ook gevolgen voor onze plannen rondom de herstart van de competities. Het scenario waar de afgelopen tijd aan is gewerkt en die we deze week met jullie wilden delen, is door de duur van de maatregelen alweer ingehaald door de actualiteit. Wat in ieder geval duidelijk is geworden is dat een herstart van de competities op 16/17 januari er logischerwijs niet meer inzit. Daarnaast staat ook vast dat het niet meer haalbaar is om de huidige seniorencompetities in z’n geheel te hervatten. Van alle scenario’s die eerder zijn gecommuniceerd in Plan B liggen er voor de seniorenteams daarom nog twee op tafel:

  • De huidige competities opdelen in halve poules waarbij er alsnog een hele competitie wordt gespeeld
  • Het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft

  Beide scenario’s zijn afhankelijk van de verdere besluiten van het kabinet en de tijd die teams nodig hebben om weer te kunnen ‘optrainen’. De definitieve keuze voor een van deze scenario’s en de concrete uitwerking ervan zal daarom pas na de persconferentie van 12 januari bekendgemaakt kunnen worden. Dit geldt ook voor het vervolg van de diverse jeugdcompetities.

  Inzet richting politiek Den Haag
  Op 7 december hebben we namens het amateurvoetbal met circa duizend verschillende voetbalshirts het woord ‘STIL’ op het Malieveld in Den Haag gelegd. Hiermee vroegen we op een ludieke manier aandacht van het kabinet voor de 600.000 amateurvoetballers die vanwege de coronamaatregelen sinds 13 oktober stilstaan. We vroegen het kabinet om een klein stapje te zetten om zo senioren weer volledig te kunnen laten trainen. Deze actie heeft geresulteerd in een goed en constructief gesprek tussen de KNVB en minister-president Mark Rutte en minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark.

  Tijdens dit gesprek is afgesproken om advies te vragen aan het OMT over de vraag of er vanaf januari weer getraind kan worden in de amateursport, waarbij ook specifiek wordt gekeken naar de groepsgroottes en passende leeftijdscategorieën in de sport.

  Daarnaast heeft minister Van Ark aangegeven oog te hebben voor de sportsector –en verenigingen en zich in te zetten voor de financiële gevolgen van de coronamaatregelen. We zijn blij met deze toezeggingen en blijven hier de komende periode met elkaar over in nauw overleg. In de tussentijd kijken we met veel interesse uit naar OMT-advies over de mogelijkheden om vanaf januari weer te kunnen sporten.

  Tot zover de voorlopig laatste nieuwsupdate van dit jaar. Een zwaar en bijzonder jaar dat we met z’n allen zo anders hadden voorgesteld. Maar zoals de minister-president gisteren ook benoemde in zijn toespraak: 2021 wordt een jaar van hoop en licht aan het einde van de tunnel. Laten we ons aan deze woorden vasthouden en hopen dat het amateurvoetbal in het nieuwe jaar eindelijk weer kan terugkeren in de vorm die we gewend zijn. Dat hebben we met elkaar in de hand.''  Hieronder het originele bericht met de eerdere maatregelen per 4 november. 

  Het kabinet heeft dinsdagavond 3 november wederom extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra maatregelen gaan in vanaf woensdag 4 november 22.00 uur en gelden in elk geval voor de komende twee weken. Voor het voetbal betekent dit op hoofdlijnen:

  • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nadere order niet toegestaan.
  • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van twee personen en met onderling 1,5 meter afstand.
  • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
  • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
  • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

  De andere reedsgeldende maatregelen blijven van kracht en zijn hier terug te vinden: https://www.rksvminor.nl/vernieuwde-coronamaatregelen-per-14-oktober-2020